Trafik Cezaları 2011

 
 

Satılık Oto   >  Araç Sorgulama   >  Motorlu Taşıtlar Vergisi

İlan No: 84

  2015 Trafik Cezaları Ücretleri

  Araç Muayene Fiyatları 2015

  Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2015

 oto

 

Sponsorlu Bağlantılar


Trafik Cezaları 2011

2011 yılı trafik para cezaları, trafik ceza sorgulaması. Kırmızı ışık ihlali trafik cezası sürücülere 144 TL , yayalara 66 TL. Trafik levhalarına uymamak 66 TL , Hız sınırı %10 ile %30 arası geçmenin trafik cezası 140,00 TL. Park yasağı olan yerlerde araç park etme cezası 66 TL.
Facebook'da PaylaşAraç Sorgulama   Otomobil Vergisi 2023     Motorlu Taşıtlar Vergisi 2011

Trafik Sigortası Fiyatları 2011    Araç Borç Sorgulama 2011  

Trafik Hizmetleri Başkanlığı    2011 Trafik Cezaları Excel Dosyası İndir

2011 Yılı Trafik Para Cezaları

Trafik Cezası Maddeleri 2011 Trafik Cezasının Konusu Trafik Cezasının Kimlere Uygulanacağı Trafik Cezası Miktarı, Tutarı ve Uygulayacak Kuruluş Trafik Cezası Peşin Ödeme Tutarı
13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, Trafik Kuralına Uymayanlara 290,00 TL Trafik Para Cezası Peşin 217,50 TL..
14 Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. Uymayanlara 290,00 TL Trafik Para Cezası Peşin 217,50 TL.
16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, Uymayanlara 2.975,00 TL Trafik Para Cezası Peşin 2.231,25 TL.
17 Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 2.975,00 TL Trafik Para Cezası Peşin 2.231,25 TL.
18 Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 2.975,00 TL Trafik Para Cezası Peşin 2.231,25 TL
20/1-a/1 Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak, Araç sahiplerine 140,00 TL Trafik Cezası Peşin 105,00 TL..
20/1-d Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak, Noterlere 1.077,00 TL Trafik Cezası Peşin 807,75 TL.
20/1-d-8 İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak, Alıcısına 140,00 TL Trafik Cezası Peşin 105,00 TL..
21 Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, Sürücülere 590,00 TL Trafik Cezası Peşin 442,50 TL.
23 Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak, Uymayanlara 66,00 TL Trafik Cezası Peşin 49,50 TL.
25 Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak, Uymayanlara 140,00 TL Trafik Cezası Peşin 105,00 TL.
26/1 Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak, Sürücülere ve araç işletenlerine 66,00 TL Trafik Cezası Peşin 49,50 TL.
26/2 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak, Sürücülere ve araç işletenlerine 66,00 TL Trafik Cezası Peşin 49,50 TL.
28 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması, Uymayanlara 140,00 TL Trafik Cezası Peşin 105,00 TL.
30/1-a Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, Sürücülere 66,00 TL Trafik Cezası Peşin 49,50 TL.
30/1-b Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, Sürücülere 140,00 TL Trafik Cezası Peşin 105,00 TL.
31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere 66,00 TL Trafik Cezası Peşin 49,50 TL.
31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, Sürücülere 290,00 TL Trafik Para Cezası Peşin 217,50 TL .
31/2 Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak, Sorumlulara    
32 Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek, Uymayanlara 66,00 TL

Trafik Para Cezası

Peşin 49,50 TL.
34 Araçların muayene süresini geçirmek, Sürücülere 66,00 TL Trafik Para Cezası Peşin 49,50 TL.
35/7 Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak, Muayene istasyonu işletenlere 1- 4.689,00 TL .2- 7.820,00 TL Trafik Para Cezası 3- 15.640,00 TL.
36 Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek, Kullananlara ve kullandıranlara 290 TL  
37 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek, Kullananlara ve kullandıranlara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
42/1-b Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek Sürücü adaylarına    
44/1-a İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
44/1-b Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
46/2-a Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
46/2-e İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
46/3 Hayvanlarını ve hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından veya imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerine 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
47/1-a Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
48/4 Toplu taşım araçlarında sigara içmek, Uymayanlara 75,00 TL. peşin 56,25 TL.
48/5 Yönetmelik ile belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak, Sürücülere 1. defasında 590,00 TL. Peşin 442,50 TL. 2. defasında 739,00 TL. Peşin 554,25 TL.
48/6 Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanmak, Sürücülere    
49/3 Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak, Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
51/2-b Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, Sürücülere 290,00 TL. Peşin 217,50 TL .
52/1-a Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
52/1-b Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
52/1-c Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
54/1-a Geçme kurallarına riayet etmemek, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek, Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
55 Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
56/1-c Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
56/1-d Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
57/1-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
58 Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması, Sürücülere ve yolculara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-n Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
61/1-o Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek Sürücülere 132,00 TL. Peşin 99,00 TL.
62 Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek. Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak Sürücülere 290,00 TL. Peşin 217,50 TL..
64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
64/1-a-2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması. Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL
64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
64/1-b-1 Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
64/1-b-2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
64/1-b-3 Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
64/1-b-4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
64/1-b-5 Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
64/1-b-6 Sadece park lambaları ile seyretmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, Sürücülere 53,00 TL. Peşin 39,75 TL.
65/1-b(a) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %5`ten % 10 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 538,00 TL. Peşin 403,50 TL.
65/1-b(b) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %15 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1.077,00 TL. Peşin 807,75 TL.
65/1-b (c) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %20 fazlasına kadar aşmak Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1.615,00 TL. Peşin 1.211,25, TL .
65/1-b (d) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25 fazlasına kadar aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 2.154,00 TL. Peşin 1.615,50 TL .
65/1-b (e) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25`in üzerinde fazla aşmak, Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 3.231,00 TL. Peşin 2.423,25 TL .
65/1-c Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak, İşletenlere 538,00 TL. Peşin 403,50 TL.
65/1-d Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, Uymayanlara 134,00 TL. Peşin 100,50 TL.
65/1-e Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak, Uymayanlara 269,00 TL. Peşin 201,75 TL.
65/1-f Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak. Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 269,00 TL. Peşin 201,75 TL.
65/1-g Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek 1-Uymayan işletenlere 2-Yük gönderenlere 1-538,00 TL. 2-1077,00 TL. Peşin 1-403,50 TL. Peşin 2-807,75 TL.
65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek. Uymayanlara 134,00 TL. Peşin 100,50 TL.
65/1-i Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek, Uymayanlara 134,00 TL. Peşin 100,50 TL.
65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak, Uymayanlara 134,00 TL. Peşin 100,50 TL.
65/1-k Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek, Uymayanlara 134,00 TL. Peşin 100,50 TL.
65/4 Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek, İşletenlere 1.077,00 TL. Peşin 807,75 TL.
66 Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL..
67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi, Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
68/1-a-1 Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak. Yayalara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
68/1-a-2 Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek Yayalara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek Yayalara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
68/1-b-1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak Yayalara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
68/1-b-2 Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek Yayalara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
68/1-b-3 Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek Yayalara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
68/1-c Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak Yayalara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
69/1 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak Uymayanlara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek Uymayanlara    
70 Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek Uymayanlara 290,00 TL. Peşin 217,50 TL.
71 Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak Uymayanlara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
74 Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek. Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
76 Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmemeleri. Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları Sürücülere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL
77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek Sürücülere 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, Uymayanlara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
78/1-b Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması Uymayanlara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
79 Karayolu üzerinde, park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti almak Uymayanlara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak Uymayanlara 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek Sürücülere 290,00 TL. Peşin 217,50 TL.
81/1-c Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi Uymayanlara 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
81/1-d Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak Uymayanlara 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
81/1-e Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek Uymayanlara 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
81/3 Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak Sürücülere 290,00 TL. Peşin 217,50 TL .
82/1-a Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi Sürücülere ve uymayanlara 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak Sahip ve işletenlere 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek Sahip ve sorumlulara 140,00 TL. Peşin 105,00 TL.
91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak Uymayanlara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek İşletenlere ve sigortacılara 66,00 TL. Peşin 49,50 TL.
Ek-2 Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek Sürücülere ve araç sahiplerine 590,00 TL. Peşin 442,50 TL.

Trafik Cezaları 2011 Etiketleri: Trafik para cezaları 2011. 2011 trafik cezası sorgulama, trafik cezası sorgu. Trafik ihlali, kırmızı ışık ihlali sürücü cezaları. Trafik cezalarını peşin ödeme.trafik cezaları ,trafik cezaları sorgulama,trafik cezaları öğrenme,
trafik cezaları maddeleri, trafik cezaları 2011 ,trafik cezaları borç sorgulama . Trafik cezaları ne kadar , karayolları trafik cezaları ,
yeni trafik cezaları ,trafik cezaları fiyatları , trafik cezaları sorgulaması , www.trafik cezaları sorgulama. trafik cezaları plaka
trafik cezaları sorgulama plakaya göre, 2011 trafik cezaları listesi, internetten trafik cezası sorgulama, öğrenme ve trafik cezaları hakkında. ödenmeyen trafik cezaları, trafik cezaları sorgula, trafik cezaları nereye ödeniyor. Trafik cezaları kanunu ,
trafik cezaları affı ,emniyet genel müdürlüğü trafik cezaları , yeni trafik cezaları 2011, araç trafik cezaları ,
motorlu taşıt trafik cezaları , trafik cezaları hangi bankalara ödenir. Trafik cezaları taksitlendirme , trafik cezaları ödeme süresi
, arkadan yazılan trafik cezaları. trafik cezaları erken ödeme indirimi , trafik cezaları ücretleri , plakaya kesilen trafik cezaları .
Trafik cezaları nereye yatırılır , trafik cezaları nelerdir. 2011 yılı trafik cezaları tablosu , kktc trafik cezaları , karayolları trafik cezaları sorgulama , trafik cezaları indirimi , trafik cezaları ödemesi , güncel trafik cezaları , trafik cezaları 15 gün içinde .
Eski trafik cezaları sorgulama

2009 Trafik Cezaları

Trafik Cezaları 2007

Trafik Sorgulama

2013 Trafik Cezaları Ücretleri

  Trafik Cezaları 2011 İle İlgili Yorumlar

Yorum Yap

hasan hüseyin

Tarihi: 17/9/2012  

otoban gişelerinden kartsız geciş yaptım

serdar

Tarihi: 30/12/2011  

.

hakan kaya

Tarihi: 24/2/2011  

O Kadar Trafik Cezalarını Arttırıyorlar Ne Değişiyo Ben Onu Anlamadım.

 Trafik Cezası Borç Sorgulama 

 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2015 (24597)

27.2.2015

 Araç Muayene Fiyatları 2015 (6027)

28.2.2015

 2015 Trafik Cezaları Ücretleri (5137)

2.3.2015

 Araç Muayene Fiyatları 2014 (22059)

10.2.2014

 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit (13305)

5.7.2014

 2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi (131531)

30.7.2013

 Plakadan Araç Borç Sorgulama 2014 (73854)

24.7.2013

 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2014 (46037)

24.7.2013

 Araç Plaka Sorgulama 2014 (39401)

30.7.2013

 2013 Trafik Cezaları Ücretleri (13226)

26.1.2013

 Dizel Otomatik Vites 2. El Arabalar (12999)

29.7.2013

 Mobil Hasar Sorgulama (5074)

27.4.2013

 2013`ün En Çok Satan Arabaları (3269)

22.7.2013

 En Çok Satılan Dizel Araçlar ve Fiyatları (2993)

26.8.2013

 Plaka Sorgulama (185232)

4.5.2012

 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2013 (123495)

13.12.2012

 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2012 (117070)

1.5.2012

 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2013 (113852)

13.12.2012

 MTV Ödeme 2012 (22094)

12.5.2012

 Araç Muayene Ücreti 2013 (21384)

27.12.2012

 Anadolu Sigorta Hasarlı Oto Pazarı İstanbul (11171)

13.12.2012

 2012 Trafik Cezaları Ücretleri (5320)

10.11.2012

 Plakadan Araç Borç Sorgulama 2013 (554266)

6.1.2011

 Taksitle Araba Kampanyaları (154432)

13.5.2011

 Araç Muayeneleri Kaç Yılda Bir Yapılır (136659)

25.2.2011

 Otomobil Vergisi 2011 (110339)

12.1.2011

 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2011 (105606)

12.1.2011

 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2011 (90987)

10.1.2011

 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2012 2.Taksit Ödeme (84640)

3.7.2011

 Mtv Ödeme Kredi Kartı Taksitli 2011 (46086)

7.1.2011

 Araç Muayene Sorgulama (39124)

20.1.2011

 Ticari Araç Fiyatları (37788)

24.3.2011

 e Devlet Araç Sorgulama (36338)

11.2.2011

 Araç Muayene Fiyatları 2011 (35092)

16.1.2011

 Motorlu Taşıt Borç Sorgulama (33849)

30.3.2011

 Plaka Numaraları (32369)

18.4.2011

 Oto Vergi Borcu Sorgulama (31769)

3.3.2011

 MTV Sorgulama 2011 (27079)

20.1.2011

 Araba Bayileri İstanbul (20838)

18.4.2011

 Servis Kampanyaları (18413)

25.5.2011

 Trafik Cezaları 2011 (16900)

16.1.2011

 Araba Bayileri Ankara (13119)

7.5.2011

 Turkcell Sms ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama (12919)

11.1.2011

 2011 Model Arabalar (12832)

29.3.2011

 Dudullu Araç Muayene İstasyonu (12638)

19.1.2011

 Yeni Taşıt Vergi Sistemi (11018)

11.5.2011

 Akbank Araç Kredisi Faiz Oranları ve Hesaplama (9185)

26.1.2011

 Denizbank 2. el Araç Kredisi 2011 (8979)

8.1.2011

 Oto Kredisi Hesaplama 2011 (7325)

11.2.2011

 
İlan Tarihi » 16.1.2011 Hit » 16900 Tıklanma » 4

Sponsorlu Bağlantılar

"Trafik Cezaları 2011 " İle İlgili Yorum Yap
Ad Soyad :  
Email Adresiniz :  
Mesajınız :  
     
ikinci el arabalar

•Volkswagen Golf 209500 TL Bursa
2018 model 66000 KM

•Ford Focus 123900 TL Adana
2012 model 217000 KM

•Renault Symbol 72500 TL Ordu
2013 model 194500 KM

•Chevrolet Aveo 59900 TL istanbul
2012 model 175000 KM

•Opel Corsa 49 TL Isparta
2004 model 199850 KM


Sponsorlu Bağlantılar

Oto   |   Oto İlanı Ara   |   Oto İlanı Ver   |   Araba Kampanyaları   |   Araba Fiyatları   |   Araba Bayileri   |   Oto Servisleri   |   Araba Modelleri   |   Araç Kredisi   |   Araç Sorgulama

Taşıt Vergisi   |    Hasarlı Oto   |   Sahibinden Oto   |   Oto Haber   |   Satılık Oto      |   ikinci el  Oto       © Copyright OtoGazete.Com 2022